Generalforsamling den 4. marts 2017

Agenda:

Kl. 10.00 Trænermøde i klubhuset
Kl. 11.00 Træningsopstart for alle ungdomshold
Kl. 11.15 Generalforsamling, dagsorden i følge vedtægter.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand i lige år.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af ungdomsudvalgets 4 medlemmer.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Valg af 1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Indkommende vedtægtsændringer:
§10 Dagsorden – Punkt 4 ønskes fjernes
§10 Dagsorden – Punkt 10 ønskes fjernes

Kl. 12.00 Pølser og øl/sodavand i klubhuset

Med venlig hilsen
Tilsted IK