Generalforsamling 2018

Kl. 11.00 – Træningsopstart for ungdomshold
Kl. 11.15 – Generalforsamling, dagsorden i følge vedtægter.

 

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand i lige år.
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
11. Valg af 2 revisorer.
12. Valg af 1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

 

Kl. 12.00 Pølser og sodavand i klubhuset