Generalforsamling 2018

Kl. 11.00 – Træningsopstart for ungdomshold Kl. 11.15 – Generalforsamling, dagsorden i følge vedtægter.   1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand … Læs mere

Generalforsamling den 4. marts 2017

Agenda: Kl. 10.00 Trænermøde i klubhuset Kl. 11.00 Træningsopstart for alle ungdomshold Kl. 11.15 Generalforsamling, dagsorden i følge vedtægter. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år … Læs mere